2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Anasayfa   Site Haritası
                 YENİ!!!30.11.2022 TARİH, 2022/249 SAYILI GENEL KURULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  19-23 KASIM 2022 PERSONEL EĞİTİM SEMİNERİ PROĞRAMI GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  04.11.2022 TARİH, 2022/224 NOLU EĞİTİM SEMİNERİ YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  02.11.2022 TARİH, 2022/222 SAYILI KREDİ BAŞVURULARI YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  31.10.2022 TARİH, 2022/217 SAYILI HMB FAİZ DESTEKLİ ESNAF KREDİLERİ UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...

TARİHÇE

Ülkemizde faaliyet gösteren 5362 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belli çalışma bölgesinde kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin üst birliği olan 2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, 21 Temmuz 1970 tarihinde 7 kurucu Kooperatifin (Çankaya E.K.K., Kırıkkale E.K.K., Nallıhan E.K.K., Kırşehir E.K.K., Polatlı E.K.K., Keskin E.K.K., Ankara Sanat Mektepleri Mezunları E.K.K.) öncülüğünde kurulmuş olup, 24.08.1970 tarih ve 4035 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilerek tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Birliğimizin asıl amacı;

Ortak Kooperatiflerin ortaklarının mamüllerini en iyi şartlarla değerlendirmelerine, kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, çalışmalarını koordine etmek ve müşterek menfaatlerini korumaktır.

Bu amaçla Birliğimiz aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

Bağlı Kooperatiflerin ortaklarının mamüllerinin sergi ve fuarlarda tanıtılmasına ve daha iyi şartlarla pazarlanmasına yardımcı olmak,

Ortaklarının hammadde, makina ve alet, basılı evrak, defter ve kitap gibi ihtiyaçlarını Merkez Birliğinin de yardımıyla tek elden ve ucuza temin etmek, Ortaklarının kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, ilgili bankalarla gerekli işbirliğini sağlamak,

Ortaklarının faaliyetleri ile ilgili her çeşit ekonomik teşkilatlanmaya öncülük etmek ve katılmak, Bağlı Kooperatif ortakları ve memurlarının mesleki ve kültürel yönden eğitilmeleri amacıyla, bunlarla ilgili burs teminine yardımcı olmak, gezi, müsamere, konferans ve açık oturum tertip etmek, Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bölge ölçüsünde sağlık ve dinlenme tesisleri, bakımevleri ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak, bu amaçlarla fon oluşturmak, Ortak Kooperatifler bünyesinde ve bu Kooperatifler arasında çıkacak anlaşmazlıklara hakemlik etmek, çözümlenemeyen konuları Merkez Birliğine bildirmek.

Bugün itibariyle Birliğimize bağlı;

Ankara ili 46 Kooperatif
Kırıkkale ili 4 Kooperatif
Nevşehir ili 8 Kooperatif
Kırşehir ili 4 Kooperatif
Çankırı ili 7 Kooperatif
Yozgat ili 13 Kooperatif
K.K.T.C 1 Kooperatif

Olmak üzere 83 adet Kooperatifimiz bulunmaktadır.