2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Anasayfa   Site Haritası
                 05.06.2024 TARİH, 2024/141 SAYILI KOOPERATİF RİSK GRUBU BELİRLEME KRİTERLERİ YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  22.05.2024 TARİH, 2024/130 SAYILI KREDİ FAİZLERİNDEKİ GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  14.05.2024 TARİH, 2024/125 NOLU T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCELLEME YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  13.05.2024 TARİH, 2024/124 NOLU TASARRUF TEDBİRLERİ YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  02.04.2024 TARİH,2024/095 SAYILI KOOPERATİFLERİMİZ KEFALETİ İLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRIMLARINDA YENİ DÜZENLEMELER YAZIMIZ,GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  12.03.2024 TARİH, 2024/069 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  01.03.2024 TARİH, 2024/062 SAYILI KOOPERATİF DENETİMLERİNDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  28.02.2024 TARİH,2024/057 SAYILI MESLEK KOLU (NACE) BAZLI İŞLETME KREDİSİ ÜST LİMİT UYGULAMASI YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  27.02.2024 TARİH,2024/056 SAYILI KOOPERATİF KREDİ KULLANIDIRIM ŞARTLARI VE ŞAHIS ÜST LİMİTLERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  03.01.2024 TARİH, 2024/001 SAYILI KOOPERATİFLERİMİZ RİSK PAYI HESAPLARINA VERİLEN YIL SONU FAİZLERİ HAKKINDA YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  25.12.2023 TARİH,2023/524 SAYILI KOOPERATİFLERİMİZ YIL SONU İŞLEMLERİ HAKKINDA YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  25.12.2023 TARİH,2023/523 SAYILI KOOPERATİF KREDİ UYGULAMALARI HAKKINDA YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  25.12.2023 TARİH,2023/522 SAYILI KOOPERATİF ŞAHIS ÜST LİMİTİNDE GÜNCELLEME YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.

TARİHÇE

Ülkemizde faaliyet gösteren 5362 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belli çalışma bölgesinde kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin üst birliği olan 2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, 21 Temmuz 1970 tarihinde 7 kurucu Kooperatifin (Çankaya E.K.K., Kırıkkale E.K.K., Nallıhan E.K.K., Kırşehir E.K.K., Polatlı E.K.K., Keskin E.K.K., Ankara Sanat Mektepleri Mezunları E.K.K.) öncülüğünde kurulmuş olup, 24.08.1970 tarih ve 4035 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilerek tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Birliğimizin asıl amacı;

Ortak Kooperatiflerin ortaklarının mamüllerini en iyi şartlarla değerlendirmelerine, kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, çalışmalarını koordine etmek ve müşterek menfaatlerini korumaktır.

Bu amaçla Birliğimiz aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

Bağlı Kooperatiflerin ortaklarının mamüllerinin sergi ve fuarlarda tanıtılmasına ve daha iyi şartlarla pazarlanmasına yardımcı olmak,

Ortaklarının hammadde, makina ve alet, basılı evrak, defter ve kitap gibi ihtiyaçlarını Merkez Birliğinin de yardımıyla tek elden ve ucuza temin etmek, Ortaklarının kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, ilgili bankalarla gerekli işbirliğini sağlamak,

Ortaklarının faaliyetleri ile ilgili her çeşit ekonomik teşkilatlanmaya öncülük etmek ve katılmak, Bağlı Kooperatif ortakları ve memurlarının mesleki ve kültürel yönden eğitilmeleri amacıyla, bunlarla ilgili burs teminine yardımcı olmak, gezi, müsamere, konferans ve açık oturum tertip etmek, Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bölge ölçüsünde sağlık ve dinlenme tesisleri, bakımevleri ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak, bu amaçlarla fon oluşturmak, Ortak Kooperatifler bünyesinde ve bu Kooperatifler arasında çıkacak anlaşmazlıklara hakemlik etmek, çözümlenemeyen konuları Merkez Birliğine bildirmek.

Bugün itibariyle Birliğimize bağlı;

Ankara ili 33 Kooperatif
Ankara ilçeleri 16 Kooperatif
Kırıkkale ili 5 Kooperatif
Nevşehir ili 7 Kooperatif
Kırşehir ili 4 Kooperatif
Çankırı ili 7 Kooperatif
Yozgat ili 13 Kooperatif
K.K.T.C 2 Kooperatif

Olmak üzere 87 adet Kooperatifimiz bulunmaktadır.