2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Anasayfa   Site Haritası
                 25.09.2023 TARİH 2023/431 SAYILI ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANLARI YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  13.09.2023 TARİH 2023/424 SAYILI KOOPERATİFLERİN RİSK GRUPLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK HESAPLAMALARDA KOOPERATİFLERİN GAYRİMENKUL VE MENKUL VARLIKLARININ LİKİT VARLIKLARA DAHİL EDİLMESİ YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  07.09.2023 TARİH 2023/420 NOLU ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANLARI YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR.                  16.08.2023 TARİH,2023/403 NOLU HALKBANK ESNAF POS KAMPANYASI YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  08.08.2023 TARİH, 2023/392 NOLU KREDİ KULLANDIRIMLARINDA UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  24.07.2023 TARİH, 2023/378 NOLU KREDİ KULLANDIRIMLARINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ VE GÜNCELLEMELER YAZIMIZ, GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR...                  10.07.2023 TARİH,2023/367 SAYILI ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA YAZIMIZ GENELGELER LİNKİNE EKLENMİŞTİR..

TARİHÇE

Ülkemizde faaliyet gösteren 5362 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belli çalışma bölgesinde kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin üst birliği olan 2.BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, 21 Temmuz 1970 tarihinde 7 kurucu Kooperatifin (Çankaya E.K.K., Kırıkkale E.K.K., Nallıhan E.K.K., Kırşehir E.K.K., Polatlı E.K.K., Keskin E.K.K., Ankara Sanat Mektepleri Mezunları E.K.K.) öncülüğünde kurulmuş olup, 24.08.1970 tarih ve 4035 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilerek tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Birliğimizin asıl amacı;

Ortak Kooperatiflerin ortaklarının mamüllerini en iyi şartlarla değerlendirmelerine, kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, çalışmalarını koordine etmek ve müşterek menfaatlerini korumaktır.

Bu amaçla Birliğimiz aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

Bağlı Kooperatiflerin ortaklarının mamüllerinin sergi ve fuarlarda tanıtılmasına ve daha iyi şartlarla pazarlanmasına yardımcı olmak,

Ortaklarının hammadde, makina ve alet, basılı evrak, defter ve kitap gibi ihtiyaçlarını Merkez Birliğinin de yardımıyla tek elden ve ucuza temin etmek, Ortaklarının kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, ilgili bankalarla gerekli işbirliğini sağlamak,

Ortaklarının faaliyetleri ile ilgili her çeşit ekonomik teşkilatlanmaya öncülük etmek ve katılmak, Bağlı Kooperatif ortakları ve memurlarının mesleki ve kültürel yönden eğitilmeleri amacıyla, bunlarla ilgili burs teminine yardımcı olmak, gezi, müsamere, konferans ve açık oturum tertip etmek, Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bölge ölçüsünde sağlık ve dinlenme tesisleri, bakımevleri ve kreşler kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak, bu amaçlarla fon oluşturmak, Ortak Kooperatifler bünyesinde ve bu Kooperatifler arasında çıkacak anlaşmazlıklara hakemlik etmek, çözümlenemeyen konuları Merkez Birliğine bildirmek.

Bugün itibariyle Birliğimize bağlı;

Ankara ili 49 Kooperatif
Kırıkkale ili 5 Kooperatif
Nevşehir ili 7 Kooperatif
Kırşehir ili 4 Kooperatif
Çankırı ili 7 Kooperatif
Yozgat ili 13 Kooperatif
K.K.T.C 2 Kooperatif

Olmak üzere 87 adet Kooperatifimiz bulunmaktadır.