HAZİNECE KARŞILANACAK SİGORTA PRİMİNİN BEŞ PUANLIK İŞVEREN HİSSESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hazinece karşılanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları beş puanlık işveren hissesinin muhasebe kaydı örneği :
( %5'lik indirim 5 TL olarak örneklenmiştir)
MAHSUP FİŞİ
HESAP KODU VE ADI BORÇ ALACAK
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 5,00  
361 01 Sosyal Güvenlik Primi (işveren Hissesi)    
602 DİĞER GELİRLER   5,00
602 01 Hazinece Karşılanan Sigorta Primi İşveren Hissesi    
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2014 -31.12.2014 Dönemi İçin (0,076998 Katsayı Üzerinden) 3.438,22 TL
 
SİGORTA PRİMİNE ESAS TAVAN ÜCRET
01.01.2014 - 30.06.2014  6.961,50 TL
 
SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN ÜCRET
01.01.2014 - 30.06.2014  1.071,00 TL
   
İSTEĞE BAĞLI VE ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ
01.01.2014 Tarihi İtibariyle
82.Maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak üzere 
kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'sidir. En az aylık tutar sağlık primi dahil 342,72 TL'dir.
 
4/a'YA GÖRE SİGORTA PRİM ORANLARI (5510 md.81)
  İşçi Payı (%) İşveren Payı (%)
İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi - 2
Genel Sağlık Sigortası 5 7,5
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi 9 11
Sos.Güv.Des.Primi (Emekliler) 7.5 22.5
İşsizlik Kesintisi 1 2
     
01.01.2014 - 30.06.2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI
16 Yaşından Büyükler İçin 1.071,00 TL
16 Yaşından Küçükler İçin (01.01.2014 tarihinden itibaren 16 yaş altı çalışanlar içinde Asgari Ücret uygulanacaktır.) 1.071,00 TL
   
SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRİMİ
a ) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde: Çalışmaya başladığı gün, kuruma
b ) İlk defa İşyeri bildirgesi veren işyerlerinde: Bir ay içinde, kuruma
c ) Faaliyetteki işyerlerinde: İşe başlamadan önce, kuruma
   
SİGORTALI ÇIKIŞ BİLDİRİMİ
     10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna,
   
SİGORTA PİR.DİKKATE ALINMAYACAK ÇOCUK ZAMMI  TUTARI Aylık Asgari Ücretin %2'si
 
SİGORTA PİRİMİ VE VERGİ DE DİKKATE ALINMAYACAK YEMEK BEDELİ 2014 Yılı İçin Günlük Asgari Ücretin %6'sı 
   
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRESİ YILLIK İZİN SÜRESİ
1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar(5 yıl dahil) 14 İş Günü
5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar  20 İş Günü
15 Yıl (dahil) ve Daha Fazla Olanlar 26 İş Günü
18 ve Daha Küçük Yaştaki İşçilerle 50 ve Daha Yukarı Yaştaki İşçiler En Az 20 İş Günü
   
İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
HİZMET SÜRESİ TAZMİNAT TUTARI
İşi 6 Aydan Az Sürmüş Olan İşçi İçin 2 Haftalık Ücret
İşi 6 Aydan 1.5 Yıla Kadar sürmüş Olan İşçi İçin 4 Haftalık Ücret
İşi 1.5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş Olan İşçi İçin 6 Haftalık Ücret
İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş Olan İşçi İçin 8 Haftalık Ücret
   
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ 2014 YILI İÇİN  12,00 TL
   
HARCIRAHLAR
YURT İÇİ HARCIRAHLAR (01.01.2014 Tarihinden itibaren)
ÜCRET KADEMELERİ(TL) GÜNDELİK TUTARI(TL)
1.936,75 ve Yukarısı 48,50 TL
1.922,89 - 1.936,74 40,50 TL
1.753,50 - 1.922,88 37,50 TL
1.614,90 - 1.753,49 35,00 TL
1.325,77 - 1.614,89 31,00 TL
1.325,76 ve aşağısı 30,00 TL
   
BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI ( I SAYILI TABLO) (2014Yılı)
Ücretlerde Binde 7,59
Kiralarda Binde 1,89
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 41,20 TL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 55,00 TL
Muhtasar ve KDV Beyannameleri 27,20 TL
Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi Hariç) 27,20 TL
Bilançolar 31,80 TL
Gelir Tabloları 15,40 TL
İşletme Hesabı Özetleri 15,40 TL
SGK'ya verilen sigorta pirim bildirgeleri 20,30 TL
   
AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI: (VUK Md.313) (2014 Yılı İçin) 800,00 TL
FATURA KESME SINIRI : (VUK Md.232) (2014 Yılı İçin) 800,00 TL
     
2012 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
  11.000 TL'ye Kadar                                                                                               15%
  27.000 TL'nin    11.000 TL'si İçin       1.650 TL, Fazlası                 20%
  97.000 TL'nin    27.000 TL'si İçin       4.850 TL, Fazlası                 27%
  97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL Fazlası 35%